Opplæring av likepersoner tema for studieledersamlingen

Forsker Helge Skirbekk foran et whiteboard.

Årets studieledersamling ble avholdt i Trondheim 15.-17. juni, på Scandic Solsiden. Hovedfokus denne gang var opplæring av likepersoner, et tema som ble belyst på flere måter. Innlegg fra medlemsorganisasjonene og invitert fagperson bidro til å gjøre samlingen nyttig og lærerik for de som deltok.

Samlingen startet med at noen av Funkis’ nyere medlemmer, Aniridi Norge, Norsk Forening for Albinisme og Bipolarforeningen, presenterte sine organisasjoner.

Om likepersonarbeid, prinsipper og grunntanker

Deretter var det tid for Helge Skirbekk, sosiolog og forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring. Han foredro og viste blant annet til konklusjoner fra en undersøkelse av Kreftforeningens Vardesenter på RadiumhEva Skovli fra Norges Døveforbund.ospitalet.

Om likepersonarbeid og opplæring

Det finnes ulike problemstillinger når det gjelder opplæring av likepersoner, og for de som skal lære dem opp. Representanter fra Norges Døveforbund, Diabetesforbundet og NORILCO innledet torsdagen og informerte om sine organisasjoners opplegg for opplæring.

Derpå fulgte gruppearbeid, hvor deltakerne delte erfaringer og la fram forslag til felles aktiviteter.

En deilig solfylt byvandring i Trondheims gater ga et fint avbrekk i det faglige programmet.
Deltakere hører på guide på bro ved elv.

Speakers Corner

Fredagen bar preg av utsjekk og avreise, men litt tid ble det likevel til fri ordveksling: Speakers Corner – ordet er ditt! Flere tok det, og gode synspunkter ble luftet.

Samlingen startet og sluttet med lunsj på hotellet.

Et tredvetalls studieansvarlige fra 20 organisasjoner deltok på samlingen. I tillegg kom 4 personer fra Funkis' sekretariat og styre.

God erfaringsutveksling

Evalueringene i etterkant viser at årets studieledersamling har vært en inspirerende – og hyggelig – arena for erfaringsutveksling og læring.

Foto: Kim Haldorsen og Tove Eriksen.

 

Anbefal artikkel på facebook