Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa har bestått av:

Thor Einar Holmgard, Ryggforeningen i Norge og styremedlem i Studieforbundet Funkis. 
Grethe Lunde, Foreningen for slagrammede. 
Harald Clausen, Norsk Revmatikerforbund og tidligere kursleder i ÅLFL. 
Wenche Steenstrup, Mental Helse og tidligere kursleder i ÅLFL.
Marianne Ween, generalsekretær i Studieforbundet Funkis. 
Elin Sollid, webansvarlig i Studieforbundet Funkis.

Stor takk rettes til:

Jon Oddvar Eide, som startet hele eventyret med nettbaserte kurs i Funkis.
Extrastiftelsen, som har gjort det mulig for Funkis å lage dette kurset (og mange flere).
Christine Mathiesen, Sykehuset Østfold, som har bygget opp og kvalitetssikret kursbiblioteket.
Digital Empati v/Silje Liahagen, som har utarbeidet arbeids- og veilederperm tilpasset ATA-kurs.
John Thoresen, som har tegnet alle illustrasjonene.
Kate R. Lorig og Bull Publishing Company, som lot oss bruke teksten til fantasireisen vederlagsfritt.
Kim Haugen, som leste inn teksten til fantasireisen.
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek, som stilte sitt studio til disposisjon gratis.

Samtlige deltakere på pilotkurs, som har gitt oss tilbakemeldinger og nyttige innspill underveis.
Alle andre som har bidratt.