Bakgrunn

I over 10 år var Studieforbundet Funkis en av drivkreftene bak mestringskurset Å leve et friskere liv (ÅLFL).  Kurskonseptet gjennomgikk rundt 2015 en større endring, og hverken Funkis eller Sykehuset Østfold ønsket å være med på veien videre. Funkis satte ned en arbeidsgruppe for å lage et nytt mestringskurs, som fikk navnet Mestring med Funkis!

Litt historikk

Sykehuset Østfold (SØ) fikk i 2000 lisens til å arrangere  ÅLFL kurs  i Norge.  De fikk også rettighetene til å oversette kursmateriellet til norsk. SØ inngikk i 2002 et samarbeid med Funkis (den gang Funksjonshemmedes Studieforbund) om utgivelse av kursmateriell og opplæring av kursledere. Funkis fikk snart egen lisens fra Stanford University til å arrangere ÅLFL kurs. Lisens fikk også etter hvert Sørlandet Sykehus, Asker og Bærum sykehus og Ullevål sykehus.

ÅLFL - på nett

Med midler fra Extrastiftelsen utviklet Funkis for noen år siden et eget nettkurs, basert på konseptet Å leve et friskere liv. Kurset var en så stor suksess at vi gjerne ville fortsette å tilby mestringskurs i dette formatet. Funkis er nå ferdig med å utvikle dette nye mestringskurset, som ikke er diagnose-spesifikt.

Mestring med Funkis i fysisk format er klart til bruk for organisasjonene rundt 1. november 2016.