Mer om studieplaner

Gjelder etter Lov om voksenopplæring av 2009

En studieplan er en forhåndsgodkjent studieplan som er godkjent av Funkis. Disse er ofte blitt til etter innspill og godt samarbeid med medlemsorganisasjonene.
Slike studieplaner omfatter tema som i stor grad er felles for medlemsorganisasjonene og derfor kan være aktuelle kurs for de fleste. Studieplanen gir tilstrekkelig informasjon som ramme for gjennomføring av kurset.

ID-nummer erstatter 00- og organisasjonsnumre

Tidligere felles studieplaner fra Funkis ble innledet med 00, som var fellesnevner for disse studieplanene. Organisasjonenes studieplaner hadde tilsvarende sine egne numre.

Nå har alle studieplanene fått et eget ID-nummer, tildelt av KursAdmin.
Emnene er imidlertid spesifisert nummervis, som før. Språk og tegnspråk har tallet 1, Hobby og håndverk tallet 2, og så videre.

Organisasjonsspesifikke studieplaner

Medlemsorganisasjonene utarbeider gjerne også sine egne studieplaner. Disse er godkjent av Funkis og kan fritt benyttes av andre. Organisasjonsspesifikke og felles studieplaner finner du i oversikten her.