Årsmøte

Image: 

Klubbe ligger på åpnet bok.

Studieforbundet Funkis holder årsmøte i april

Her kan du laste ned årsmøte-protokoller.