Studieledersamling

Image: 

Blyanter i flere farger som ligger med spissene mot hverandre.

Tid: 21. mai 2019, kl 11 - 15
Sted: Røde Kors, Hausmannsgate 7

Studieledersamlingen vil ta utgangspunkt i følgende tema:

  • Del 1: Hvordan budsjetterer og fordeler vi tilskudd fra Funkis? 
  • Del 2: Nytt kursadministrasjonssystem - Informasjon og fremvisning (status, fremdrift og videre planer)

Påmeldingsskjema sendes til vesa@funkis.no innen 06. mai.

Vedlagt følger invitasjon (med påmeldingsskjema) og program til samlingen.