Studieledersamling

Image: 

Blyanter i flere farger som ligger med spissene mot hverandre.

Tid: 9. - 10. oktober 2019
Sted: Scandic Sjølyst

Studieledersamlingen vil ta utgangspunkt i følgende tema:

  • Del 1: Det nye kursadministrasjonssystemet
  • Del 2: Samarbeid, kommunikasjon og forventninger til studieledere

Frist for påmelding er 30. august.

Endelig program fommer i slutten av august.