Årsmøte

Image: 

Klubbe på åpnet bok.

NB!

På grunn av situasjonen med koronaviruset er årsmøtet 23. april 2020 utsatt til august / september.

Saker til årsmøtet følger tidligere frist, som er utgått. Det kan altså ikke meldes inn flere saker, det er kun møtedatoen som er utsatt.

Årsmøtepapirene blir sendt ut elektronisk 

Hver organisasjon må printe ut og/eller videresende til sine delegater. Dette er vedtatt av styret.
Har du problemer med å lese dokumentet, ta kontakt med Funkis.

Årsmøtepapirene blir lagt ut etterhvert.