Årsmøte

Image: 

Klubbe på åpnet bok.

Tid: 25. april 2019
Sted: Norges Røde Kors, Hausmannsgt. 7

Påmelding til post@funkis.no innen 10. april.

Saker til årsmøtet må meldes til post@funkis.no innen 1. mars.

Ifølge vedtektene kan saker meldes innen seks uker før årsmøtet, det vil si 14. mars. Styret i Funkis ber likevel om at forslagene kommer innen 1. mars. Da kan styret behandle saken på sitt møte 4. mars, og saksdokumenter med innstilling fra styret sendes ut i rett tid.

NB! Årsmøtepapirene blir sendt ut elektronisk 

Hver organisasjon må printe ut og/eller videresende til sine delegater. Dette er vedtatt av styret.
Har du problemer med å lese dokumentet, ta kontakt med Funkis.

Innkalling og årsmøtepapirer ligger vedlagt.