Årsmøte

Image: 

Klubbe på åpnet bok.

Tid: 23. april 2020
Sted: Norges Røde Kors, Hausmannsgt. 7

Påmelding til post@funkis.no innen 08. april.

Saker til årsmøtet må meldes til post@funkis.no innen ... mars.

Ifølge vedtektene kan saker meldes innen seks uker før årsmøtet, det vil si ... mars. 

NB! Årsmøtepapirene blir sendt ut elektronisk 

Hver organisasjon må printe ut og/eller videresende til sine delegater. Dette er vedtatt av styret.
Har du problemer med å lese dokumentet, ta kontakt med Funkis.

Innkalling og årsmøtepapirer ligger vedlagt.