Årsmøte

Image: 

Klubbe på åpnet bok.

Tid: 19. april 2018
Sted: Røde Kors, Hausmannsgt. 7

Påmelding til post@funkis.no innen 10. april.

Saker til årsmøtet må meldes til post@funkis.no innen 1. mars.

NB! Årsmøtepapirene blir sendt ut elektronisk 

Hver organisasjon må printe ut og/eller videresende til sine delegater. Dette er vedtatt av styret.
Har du problemer med å lese dokumentet, ta kontakt med Funkis.

Innkalling til årsmøtet ligger vedlagt.

 

VedleggStørrelse
Fil Innkalling årsmøte 2018.docx1.3 MB