Samarbeid mellom fylkene

Funkis i fylkene har samme oppgaver, men ulike kompetanser og erfaringer. Ingen Fylkes-Funkis kan regne med å ha kompetanse og ressurser på alle områder, og hvert fylke velger sine innsatsområder. Der et fylkeslag vil satse på et område og deres eget styre ikke har kompetansen, er det smart å ta kontakt med organisasjonene i fylket – og like smart å kontakte de andre fylkeslagene i Funkis. 

Fylkessamlingen og Facebook

Det er to gode kontakt-punkter mellom alle fylkeslagene: Fylkessamlingen og Facebook-siden Funkis Fylkeslag. På samlingen diskuteres felles utfordringer og man kan planlegge langsiktig samarbeid. På Facebook kan man søke etter gode kursledere, be om råd og støtte hverandre. I tillegg kan fylkene ta kontakt med hverandre direkte for å snakke om samarbeid og felles interesser.

Eksempler på samarbeide mellom fylkeslag

  • Regionmøter, gjerne kombinert med kurs
  • Invitere deltakere i nabofylkene til å delta på kurs
  • Låne hverandres kursledere
  • Samarbeide om å arrangere kurs
  • Søke støtte til felles prosjekter, der for eksempel helseregionene gir støtte til opplæring