Samarbeid i fylket

Funkis i fylkene har organisasjoner som medlemmer, ikke personer.  Vi er ideelt plassert for å samordne kompetansen, formidle informasjon og lage gode møteplasser. 
Vårt fag er opplæring; alt fra krevende styre- og mestringskurs til enklere ferdighets- eller opplevelseskurs. De fleste kursene er det våre medlemmer som organiserer, og vi vet de har en krevende oppgave med å tilby både meningsfylte temaer, god pedagogikk og tilrettelegging for deltakere med ulike utfordringer.

Funkis sentralt

har utviklet flere gode verktøy til hjelp for medlemmene (oppdatert link kommer snart). Funkis i fylkene kjenner sitt fylkes utfordringer. De lokale medlemsorganisasjonenes kursansvarlige står ofte alene med sitt ansvar. Derfor er det fornuftig at Funkis i fylkene tilbyr møteplasser for kunnskap og erfaringsutveksling.

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

i fylket er også en paraply, men med politisk arbeid som fokus. De har omtrent de samme medlemmene som Funkis, og er ofte interessert i praktis samarbeid om viktig opplæring for brukermedvirkere eller liknende. Både FFO og Funkis sentralt oppmuntrer samarbeidet med økonomisk eller annen støtte. 

VOFO (Voksenopplæringsforbundet)

er en paraply av alle studieforbund, og har hvert år årsmøte der et styre velges med medlemmer fra mange studieforbund – blant annet Funkis. VOFO er et møtested for ulike studieforbund som kan samle erfaringer med lokal økonomisk støtte, kurssteder og liknende.  VOFO jobber politisk i fylket for å bedre våre rettigheter og også for å beholde/styrke/få tilskudd til voksenopplæring i fylket.

Eksempler på møteplasser (blir snart oppdatert)

  • Årsmøte kombinert med erfaringssamling eller kurs eller med andre årsmøter
  • Kursverksted – flere kurs parallelt på samme sted, med tid for felles møte
  • Informasjonsmøte – Med fagtema eller informasjon om Funkis eller begge deler
  • Månedlige treff – Med presentasjon av organisasjoner og aktiviteter samt erfaringsutvksling
  • Pedagogisk plattform – pedagogisk påfyll på tvers av organisasjoner
  • Infobrev eller elektronisk avis – med nyheter og rapporter og gode ideer
  • Gruppa på Facebook