Viktige sentrale dokumenter

Vedtekter

Klikk på lenken og du kan laste ned Studieforbundet Funkis sine vedtekter, oppdatert etter årsmøtet 25. april 2019.

Strategiplan

Funkis sin strategiplan vedtas for tre år av gangen. Du finner den ved å klikke på lenken.

Arbeidsplan

Arbeidsplanen bygger på strategiplanen og er styrets verktøy for å følge arbeidet i Funkis sentralt gjennom året. Du finner den ved å klikke på lenken.