Om Funkis i fylkene

Hva er Funkis i fylkene?

Funkis i fylkene består av et styre valgt på fylkets årsmøte av delegater fra medlemsorganisasjonene. Vedtekter og regler for årsmøter og valg finner du under Styret i fylkene og Årsmøte i fylkene.

Basert på frivillighet 

Funkis i fylkene er som alle andre organisasjoner. Når styret er valgt bestemmer de i sine møter hvilke aktiviteter som skal gjennomføres i valgperioden. Det finnes ingen ansatte og alt arbeid gjøres på frivillig basis. Det er derfor viktig å velge aktiviteter man har kunnskap om og som er nyttige for organisasjonene i fylket.

Selvstendig økonomi

Økonomien i fylkeslagene i Funkis er helt selvstendig, det vil si at inntektene kommer fra medlemskontingent i fylket sammen med eventuelle fylkesmidler og voksenopplæringsmidler. Utgiftene råder fylkesstyret over, og budsjett og regnskap behandles på årsmøtet i fylket.

Vedtektene er felles for Funkis sentralt og over hele landet, se Viktige sentrale dokumenter.