Fylkesledersamling

Image: 

Kvinne som holder i ballonger.

Tid: 21. - 23. februar 2020
Sted: Scandic Oslo Airport

Invitasjon, program og skjema for påmelding kommer etterhvert.