Etiske retningslinjer og personvernerklæring

Image: 

Animerte figurer i veikryss.

Etiske retningslinjer i Funkis for ansatte og tillitsvalgte

  • Studieforbundet Funkis arbeider etter lover og regler i samfunnet. Funkis skaper møteplasser for mestring og læring og har fokus på tilrettelegging.
  • Funkis forvalter voksenopplæringsmidler. Avvikling og rapportering av kurs skal følge Lov om Voksenopplæring og interne regler og rutiner i Funkis.
  • Ansatte og tillitsvalgte i Funkis er gode rollemodeller og opptrer lojalt overfor vedtekter og vedtatte rutiner når vi representerer Funkis.
  • Interessekonflikt/habilitet – Varsling til nærmeste leder/styre hvis det er mulighet for at interessekonflikt kan oppstå.
  • Vi behandler alle med likeverd og respekt. Vi tolererer ikke uønsket seksuell oppmerksomhet.
  • Varsling – Vi vil gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det.
  • Funkis representerer veldig mange ulike organisasjoner. Vi arbeider i åpenhet, med toleranse, inkludering og tilrettelegging.
  • I samarbeid med bedrifter og organisasjoner vil Funkis tilstrebe at nasjonale og internasjonale regler for etisk handel etterleves.
  • Personopplysninger og sensitiv informasjon behandles med aktsomhet. Funkis i alle ledd opptrer med varsomhet i sosiale medier.

Personvernerklæring

Personvernerklæringen til Studieforbundet Funkis gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve tjenestene våre overfor medlemsorganisasjoner og andre vi jobber med.

Fra våre medlemsorganisasjoner innhenter vi nødvendige kontaktopplysninger for:

- organisasjonen
- kontaktpersonene
- deres delegater til vårt årsmøte

Opplysningene inneholder navn, e-postadresse og evt telefonnummer. I tilfeller der man har dette vervet som frivillig (ikke er ansatt i organisasjonen), oppgis deres private e-postadresse eller telefonnummer.

Medlemsopplysningene er grunnlag for å opprettholde medlemskapet og å gi tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet. Vi trenger også opplysningene for å gjennomføre internkontroller i tråd med kravene i voksenopplæringsloven i forbindelse med offentlig tilskudd til studieforbund.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan sendes til generalsekretær Marianne Ween på e-post marianne@funkis.no. Spørsmål om personvern i KursAdmin kan også rettes til Marianne. I vedlagte dokument kan dere lese mer om personvernerklæringen.