Etiske retningslinjer

Image: 

Animerte figurer i veikryss.

Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Studieforbundet Funkis

Studieforbundet Funkis arbeider etter lover og regler i samfunnet. 

De etiske retningslinjene angir rammen for hvilke etiske krav Studieforbundet Funkis stiller og skal være et verktøyfor å påvirke adferd, kultur og omdømme i Studieforbundet Funkis.

 • Ansatte og tillitsvalgte i Studieforbundet Funkis skal være gode rollemodeller og opptre lojalt overfor vedtekter og vedtatte rutiner når vi representerer Studieforbundet Funkis.
   
 • Vi behandler alle med ærlighet, likeverd og respekt. Vi tolererer ikke uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering på grunnlag av kjønn, kulturelt eller etnisk bakgrunn.
   
 • Konflikter og/eller habilitet: Det varsles til nærmeste leder/styre hvis det er mulighet for at dette kan oppstå. Evt. konflikter bør løses på lavest mulig nivå.
   
 • Varsling: Vi vil gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. De som på forsvarlig måte varsler om kritikkverdige forhold skal ikke utsettes for kritikk eller lignende, oppleve dette ubehagelig eller at det får negative konsekvenser.
   
 • Studieforbundet Funkis representerer veldig mange ulike organisasjoner. Vi arbeider i åpenhet, med toleranse, inkludering og tilrettelegging.
   
 • I samarbeid med bedrifter og organisasjoner vil Studieforbundet Funkis tilstrebe at nasjonale og internasjonale regler for etisk handel etterleves.
   
 • Personopplysninger og sensitiv informasjon behandles med aktsomhet. Taushetsplikt skal overholdes.
   
 • Alle i Studieforbundet Funkis skal opptre med varsomhet i sosiale medier.
   
 • Den enkelte er selv ansvarlig for å holde seg orientert om de retningslinjer, lover og regler som til enhver tid gjelder.

 

 
VedleggStørrelse
Fil Etiske retningslinjer, 03.06.19.docx684.08 KB