Aktive lokallag - et studiehefte til Medlemsmodellen

Boken "Medlemsmodellen" er et verktøy for å utvikle og fornye lokallagene. Modellen tar utgangspunkt i alle organisasjoners grunnmur – det enkelte medlem.
I boken stilles det noen viktige spørsmål: Hvordan skal vi rekruttere, aktivisere og beholde medlemmene i vår organisasjon, i vårt lag?

"Aktive lokallag" bygger på et studiehefte fra Studiefrämjandet Riksförbundet i Sverige, og er oversatt og tilrettelagt for norsk i et samarbeid mellom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Studieforbundet Funkis. Vi retter en stor takk til Studiefrämjandet Riksförbundet for velvillig holdning til bruk av studieheftet i Norge. 

"Aktive lokallag" er ment som veiledning til studiering.
Til denne er det utarbeidet en egen studieplan: ID-nr: 16057.

Studieplan og kurshefte ligger vedlagt som pdf og kan lastes ned her.
Du kan også bestille det i papirutgave fra Funkis.
Det koster da kr 50 pr. hefte, pluss porto og ekspedisjonsgebyr.