Årsmøter

Image: 

En klubbe som ligger oppe en oppslått bok.

Årsmøte 2019

Funkis Buskerud innkaller organisasjonene til årsmøte.
Tid: Onsdag 10. april kl 18.00
Sted: Folkets Hus, Øvre Torggate 9, 3017 Drammen

Se vedlagt  årsmøtepapirer.