Innlandet Funkis

Årsmøte avlyst

Vi viser til vår innkalling til årsmøte 28.03.2020.
Med bakgrunn i den situasjon som er oppstått med korona-virus i Norge,
vil vi utsette vårt årsmøte på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med ny dato
minimum 2 uker før fastsatt møtedato.