Transfer i VEU

Image: 

Blid dame med tomlene opp.

Danske forskere har funnet 12 faktorer, som viser at man anvender det man lærer.

Rapporten kan lastes ned i sin helhet, men her er kortversjonen

Tolv faktorer, der har indflydelse på, om man anvender det, man  har lært. 

Transfer styrkes hvis:   

 • kompetenceforløbet tager udgangspunkt i et erkendt behov for  at kunne handle mere kvalificeret 
 • der formuleres klare mål for læringen 
 • den, der lærer, tror på, at han kan anvende det, han lærer 
 • deltagerne mestrer det, de lærer 
 • der er identiske elementer mellem undervisning og arbejds‐ plads 
 • deltagerne reflekterer over læringen i forhold til forskellige anvendelsesmuligheder 
 • undervisningen indeholder øvelser i transfer 
 • underviseren udstråler troværdighed og autoritet  
 • arbejdspladsen er gearet til at kompetencen kan anvendes  
 • medarbejdere og ledelse skaber et transfermiljø 
 • der følges op på kompetenceudviklingen   
 • medarbejderen oplever en fordel ved at anvende det, der er lært   
 
VedleggStørrelse
PDF icon Transfer_i_VEU.pdf951.82 KB