Har du ferdigmelding klar?

Blyant huker av i sjekkliste

Da vil Funkis gjerne ha den så fort som mulig! Også i år er det følgende frister som gjelder:
Kurs avholdt i 3. kvartal (til 30. september): Ferdigmeldes innen 15. november
Kurs avholdt i 4. kvartal (fra 1. oktober): Ferdigmeldes innen 1. januar 2014