Årsmøtet 2019

Image: 

Klubbe

Neste årsmøte i Funkis Finnmark

Tid: 31. mars 2019

Sted: Ikke avklart

Innkalling og årsmøtepapirer kommer etterhvert.