Statsbudsjettet: Ingen gave til studieforbundene i år heller

Blomst med blader av pengesedler som vannes.

Den rød-grønne regjeringen la mandag fram sitt siste statsbudsjett. Studieforbundene har for 2014 fått en budsjettøkning på ca. 6,5 millioner kroner – hvilket bare spises opp av en prisøkning på 3,5 prosent. For Funkis betyr dette mindre penger å fordele på organisasjonenes kursvirksomhet.

- Vi ser allerede så langt i år en økning på godt over 12.000 kurstimer i våre medlemsorganisasjoner, noe som betyr at vår satsing gir resultater. Men null økning i statsbudsjettet  betyr for oss at flere timer må fordeles på samme pott, noe som gir et helt feil signal til våre dyktige studieledere, sier generalsekretær i Funkis Marianne Ween.

Fornying av tilskuddsordningen

Departementet vil imidlertid  se på en fornying av tilskuddsordningen. I budsjettforslaget står det at departementet "vil i 2014 starte eit arbeid med å vurdere korleis tilskottsordninga, herunder lov og forskrift, kan utviklast for å betre måloppnåinga og gi ei meir effektiv forvaltning. Arbeidet vil skje i dialog med Vaksenopplæringsforbundet (VOFO), som er fellesorganisasjonen for studieforbunda, jf. post 73."

VOFO både spent, glad og skuffet

 - Vi er spente på hvilke endringer departementet ser for seg, men er uansett glade for at studieforbundene gis makt til å påvirke prosessen og utfallet, sier generalsekretær i VOFO Sturla Bjerkaker.
Samtidig er han skuffet over at det ikke bevilges friske midler til studieforbundene:
- Også Regjeringen gir en positiv beskrivelse av studieforbundene, og uttrykker ambisjoner på deres vegne. Samtidig står bevilgningen på stedet hvil. Etter at den nye voksenopplæringsloven trådte i kraft i 2010 har kursaktiviteten økt med over 10 prosent, mens tilskuddet i realiteten har sunket, sier Bjerkaker.

Hva gjør den nye regjeringen?

Den blå-blå regjeringen må innen 8. november fremme forslag til endringer i statsbudsjettet. Så for å si det med Erna Solberg:  ”Ingenting er avgjort før alt er avgjort”.