Ny bok om web og universell utforming

Forside bok Web og universell utforming

Lurer du på dette med universell utformimg på web? Nå kommer boka som kan gi deg svar på mange av disse spørsmålene. Web og universell utforming er skrevet av Morten Tollefsen (MediaLT) med flere. Her møter du Torbjørn Sæterbø som ble blind i en mineulykke, og andre mennesker med ulike funksjonsnedsettelser.

Gjennom møtet med disse personene vil boka forklare hvor interessant og utfordrende det er å lage nettsider som kan brukes av alle.
Her kan du bestille boka og lese mer om innholdet .