Ansatte i sekretariatet

Ansatte på Studieforbundet Funkis smiler til kamera

Her i Studieforbundet Funkis er vi fem ansatte som jobber på kontoret. På bildet ser du blant annet Tamar, Marianne, Pia og Odd-Erik. I tillegg er også Vesa ansatt som vikar for Elin med hovedansvar for sosiale medier og kommunikasjon. Siden Funkis formidler statsstøtte til kurs, går mange av oppgavene til de ansatte ut på å gi veiledning i søknadsprosessen til medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis. Nederst får du mer detaljert informasjon om hver av våre ansatte!

Når du ringer Funkis på 06315 får du flere tastevalg:

Vil du snakke med:

Pia R. Østby Johannesen (veiledning i KursAdmin): Tast 1
Tamar Loria (kursveiledning og studieplaner): Tast 2
Elin Sollid (hjemmesider og profilering): Tast 3
Vesa Zeka (hjemmesider og veiledning): Tast 3
Odd Erik Randen (kurstilskudd): Tast 4
Marianne Ween (generalsekretær): Tast 5

Marianne Ween: Generalsekretær

Som generalsekretær i Funkis, har Marianne ansvar for Funkis' ledelse og daglige drift og samarbeider med styret om den langsiktige utviklingen av Funkis.

Marianne har utdanning i litteraturvitenskap og har erfaring fra flere organisasjoner, blant annet Barnekreftforeningen og Nordens Institut på Åland. I fritiden er hun også aktiv i kor, hvor hun praktiserer sin interesse for sang og musikk.

Marianne kan kontaktes på tlf. 06315, direktenr. 41 66 32 90 og på e-post marianne@funkis.no

Pia Regine Østby Johannesen: Konsulent

Pia er ansatt som konsulent i 80% stilling ved Funkis, og har ansvar for behandling av kurssøknader, veiledning av søkere og generelt kontorhold. Pia er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i musikk. Hennes store lidenskap er sang, og hun synger både i et større kor og i en vokalgruppe. Hun har også utdanning innen administrasjon og saksbehandling.

Før Pia kom til Funkis jobbet hun som pedagog i barnehager og kulturskoler, samt som rådgiver i Kulturtanken, tidl. Rikskonsertene, og konsulent i Norges Korforbund. Hun er aktiv som frivillig i styreverv som musikkfaglig representant i Norges Korforbund, Oslo-Akershus.

Pia treffes på tlf. 06315, direktenr. 47 45 74 92 og på e-post pia@funkis.no. Hun har fri hver onsdag!

 

Tamar Loria: Rådgiver (i permisjon)

Tamar ble ansatt som rådgiver hos Funkis i 2017 og har ansvar for søknadsbehandling, utarbeiding og distribusjon av opplæringsmateriell og utvikling av studieplaner og prosjekter.

Før Tamar begynte som rådgiver hos Funkis, jobbet hun i Utdanningsdirektoratet og UNICEF i Georgia. Hun er utdannet som ergoterapeut med mastergrad i spesial pedagogikk, og kan vise til bred arbeidserfaring med spesialkompetanse i pedagogisk rådgivning. 

Tamar treffes på tlf. 06315, direktenr. 47 45 94 73 og e-post tamar@funkis.no. Per dags dato er Tamar ute i svangerskapspermisjon, og det er Vesa som er vikar for henne den kommende perioden.

Odd Erik Randen: Rådgiver