Ansatte i administrasjonen

Ansatte på Studieforbundet Funkis smiler til kamera

Her i Studieforbundet Funkis er vi fem ansatte som jobber på kontoret. På bildet ser du blant annet Tamar, Marianne, Pia og Odd-Erik. I tillegg er også Vesa ansatt med hovedansvar for søknadsbehandling og veiledning. Siden Funkis formidler statsstøtte til kurs, går mange av oppgavene til de ansatte ut på å gi veiledning i søknadsprosessen til medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis. Nederst får du mer detaljert informasjon om hver av våre ansatte!

Når du ringer Funkis på 06315 får du flere tastevalg:

Vil du snakke med:

Pia R. Østby Johannesen (veiledning i KursAdmin): Tast 1
Tamar Loria (kursveiledning og studieplaner): Tast 2
Elin Sollid (hjemmesider og profilering): Tast 3
Vesa Zeka (kursveiledning og søknadsbehandling): Tast 2
Odd Erik Randen (kurstilskudd): Tast 4
Marianne Ween (generalsekretær): Tast 5

Marianne Ween: Generalsekretær

Som generalsekretær i Funkis, har Marianne ansvar for Funkis' ledelse og daglige drift og samarbeider med styret om den langsiktige utviklingen av Funkis.

Marianne har utdanning i litteraturvitenskap og har erfaring fra flere organisasjoner, blant annet Barnekreftforeningen og Nordens Institut på Åland. I fritiden er hun også aktiv i kor, hvor hun praktiserer sin interesse for sang og musikk.

Marianne kan kontaktes på tlf. 06315, direktenr. 41 66 32 90 og på e-post marianne@funkis.no

Pia Regine Østby Johannesen: Konsulent

Pia er ansatt som konsulent i 80% stilling ved Funkis, og har ansvar for behandling av kurssøknader, veiledning av søkere og generelt kontorhold. Pia er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i musikk. Hennes store lidenskap er sang, og hun synger både i et større kor og i en vokalgruppe. Hun har også utdanning innen administrasjon og saksbehandling.

Før Pia kom til Funkis jobbet hun som pedagog i barnehager og kulturskoler, samt som rådgiver i Kulturtanken, tidl. Rikskonsertene, og konsulent i Norges Korforbund. Hun er aktiv som frivillig i styreverv som musikkfaglig representant i Norges Korforbund, Oslo-Akershus.

Pia treffes på tlf. 06315, direktenr. 47 45 74 92 og på e-post pia@funkis.no. Hun har fri hver onsdag!

 

Tamar Loria: Rådgiver (i permisjon)

Tamar ble ansatt som rådgiver hos Funkis i 2017 og har ansvar for søknadsbehandling, utarbeiding og distribusjon av opplæringsmateriell og utvikling av studieplaner og prosjekter.

Før Tamar begynte som rådgiver hos Funkis, jobbet hun i Utdanningsdirektoratet og UNICEF i Georgia. Hun er utdannet som ergoterapeut med mastergrad i spesial pedagogikk, og kan vise til bred arbeidserfaring med spesialkompetanse i pedagogisk rådgivning. 

Tamar treffes på tlf. 06315, direktenr. 47 45 94 73 og e-post tamar@funkis.no. Per dags dato er Tamar ute i svangerskapspermisjon, og det er Vesa som er vikar for henne den kommende perioden.

Odd Erik Randen: Rådgiver