- Vi fikk så mye mer enn vi hadde forventet!

Alle koordinatorene samlet
Lederne for samlingen: Fra venstre: Maria Lind Kvanmo, Margrethe Sellæg og Ragnhild Rørvik.

Dette utsagnet fra en av deltakerne under evalueringen beskriver kort oppsummert LHL's koordinatorsamling i Potsdam 5. – 8. juni. Les rådgiver i LHL Ragnhild Rørvik sin rapport fra oppholdet:

Under skyfri himmel i denne historiske og pittoreske byen opplevde vi en ny og annerledes læringsarena. Hotellhagen var vakker og sval, og med stolene i ring satt vi ute det meste av dagen og delte erfaringer og lærte mer om hva det vil si å ha ansvaret for å koordinere og utvikle studie- og likemannsarbeidet i fylkene.

Det meste av tiden ble brukt til opplæring i hvordan vi kan samkjøre fylkeskurs både faglig og praktisk, og arbeidet resulterte i konkrete kursplaner for høsten. Både fylkesstudielederne og likemannskoordinatorene fikk mer kunnskap om nyttige verktøy vi kan bruke i arbeidet. ”Veiviser i likemannsarbeid” og KursAdmin blir i hovedsak våre viktigste redskap framover. Innslag fra kurset ”Bli god på kurs” kom også godt til nytte når vi skal stå ansvarlige for å gjennomføre store kurs.

 

Vennskap og nettverk ble knyttet og dette vil vi utnytte i arbeidet vårt. Fantastisk gjeng å være på kurs ilag med! Kjenner jeg er fylt opp med informasjon og tips fra topp til tå” skriver Charlotte på fylkesstudieledernes Facebookgruppe dagen etter hjemkomst.

Det er ingen tvil om dette var en god investering for LHL som vil komme våre medlemmer og tillitsvalgte til nytte i årene framover!

LHL startet i 2010 arbeidet med å styrke fylkesleddene ved å utnevne fylkesstudieledere og tilby opplæring, oppfølging og fellesskap. I fjor utvidet de dette satsingsområdet med likemannskoordinatorer, og i 2014 kommer siste del av denne "tre-trinns-raketten" med  brukerkoordinatorer i hvert fylke.

- Vi har store forventninger til at dette skal medføre større aktivitet lokalt og styrke LHL som organisasjon. I tillegg til å lære mer om de to fagområder skal vi diskutere innhold i rollene våre. Vi vil også dele gode tips og ideer til hvordan vi skal utføre oppgavene. Vi skal arbeide praktisk med verktøy som KursAdmin og utarbeidelse av en veiviser i likemannsarbeid. Vi vil legge vekt på å utvikle velegnede læringsarenaer og – former. Det viktigste målet er imidlertid å skape nettverk for samarbeid både innen ett fylke, men også på tvers av fylkene. Kurs og opplæring er en vesentlig del av de felles oppgavene koordinatorene har, og vi har mye å lære av hverandre, sier Ragnhild Rørvik.