40 prosent av alle kurs registrert i KursAdmin

Luftballonger

Stadig flere av våre organisasjoner registrerer sine kurs gjennom  KursAdmin. I 2012 ble 40 prosent av alle kurs meldt inn elektronisk. Det synes vi er en flott utvikling!
Enkelte organisasjoner er ekstra flittige brukere:  HLF har registrert hele 82 prosent av sine kurs i KursAdmin og Mental Helse 79 prosent , mens LHL og NRF begge har meldt inn 40 prosent av sine kurs elektronisk.

 

Vi håper dette kan inspirere flere organisasjoner til å ta i bruk KursAdmin i 2013.