Kulturutredningen 2014 om studieforbundenes rolle

Forside Kulturutredningen 2014

Mandag 4.mars la Anne Enger frem Kulturutredningen 2014 . Det er hyggelig å lese at studieforbundene er husket på som kulturbærere:
"Kulturutredningens beskrivelse av vårt felt, under tittelen ”Den frivillige opplæringssektoren – voksenopplæringen”, er kanskje den beste siden Tron-utvalgets utredning i 2007", skriver  VOFOs generalsekretær Sturla Bjerkaker på bloggen VOFO mener