Om oss


Studieforbundet Funkis ble stiftet i 1994 som en paraplyorganisasjon for funksjonshemmede, mennesker med langvarige helseproblemer og deres pårørende. Funkis er i dag et av landets største studieforbund med voksenopplæring som hovedformål. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til medlemmer som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.

Vi vokser oss stadig større og ga i 2017 støtte til 169.056 kurstimer over hele landet. I dag har Studieforbundet Funkis 86 medlemsorganisasjoner med over 350.000 medlemmer. Vi har fylkesledd over hele landet og sekretariat i Oslo.
Klikk her for å lese mer om våre ansatte!

Funkis' mål for kursvirksomhet og læring er å hjelpe den enkelte til et mer meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonshemninger kan føre til og delta aktivt i samfunns-, organisasjons- og kulturliv. Administrasjonen i Funkis har flere funksjoner:

- Yte service, veiledning og rettledning.
- Bidra til å skape et dynamisk og oppdatert kurs- og opplæringsmiljø.
- Formidle statsstøtte til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene, deres lokalledd og til fylkeslagene i Funkis.
- Viktige satsningsområder: Sørge for tilrettelegging, nettbaserte kurs og universell utforming.

Click here to read more about Funkis in English

Post-og besøksadresse: Torggata 10, 0181 Oslo
Telefon: +47 06315
E-post: post@funkis.no
Hjemmeside: www.funkis.no