Skriv så alle kan lese!

Mann med laptop og bind for øynene

Universell tilrettelegging gjelder også for alt innhold som legges ut på web. WCAG 2.0. innebærer retningslinjer for tilgjengelig webinnhold. Når disse retningslinjene følges, vil det du publiserer på nettet være tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser.
Og ikke bare det: Webinnholdet blir ofte også mer brukervennlig generelt!

Her er noen viktige huskeregler for hvordan skrive gode word-dokumenter.