WCAG : Retningslinjer for tilgjengelig webinnhold

Image: 

Mann med laptop og bind for øynene.

Hvordan lage tilrettelagte dokumenter for web

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) står for retningslinjer for tilgjengelig webinnhold. Når disse retningslinjene følges, kan innholdet gjøres tilgjengelig for personer med nedsatte funksjonsevner (blinde og svaksynte, døve og hørselshemmede, personer med lærevansker, kognitive funksjonsnedsettelser, nedsatt motorikk, talevansker, lysfølsomhet - samt kombinasjoner av funksjonsnedsettelser).

Følges WCAG-kravene, vil det i mange tilfeller også føre til at webinnholdet vil bli mer brukervennlig generelt og for alle.

Vi vil også anbefale boka Web og universell utforming, skrevet av bl.a. Morten Tollefsen fra MediaLT. Boka gir god oversikt over krav til nye, universelle løsninger og hvilke verktøy du kan bruke. Her møter du også mennesker med forskjellige funksjonsnedsettelser.
Boka er praktisk, lettlest og nyttig for alle som jobber med nettsider og webutvikling.

Her kan du laste ned de viktigste huskereglene for hvordan du lager tilgjengelige word-dokumenter.