Pedagogisk Plattform er oppe og går

Verktøykasse

I januar arrangerte Funkis kurs for studieledere og andre interesserte fra 11 ulike organisasjoner. Målet var å gjøre den Pedagogiske Plattformen (PP) kjent  og ta i bruk en del prinsipper og arbeidsmetoder som er belyst i heftet. Deltakerne var aktive og positive og vi håper kurset ga inspirasjon og vil gi ringvirkninger i videre kursaktivitet. Kursleder var Jørn Rosland og Tove Eriksen.
Noen av Funkis' fylkesledd har også presentert og tatt i bruk PP, og fått god respons.

 

Funkis i Agder presenterte den Pedagogiske Plattformen på kurs i Agder høsten 2012. Kurset ble en suksess med lederne, Aud Løland, Jorunn Roland og Stefan Gunnarsson.
Funkis' fylkesledd i Finnmark, Troms og Nordland har hatt felles samling hvor PP sto på programmet. Sigfred Steinhaug fra prosjektgruppa i Funkis hadde ansvar for gjennomføringen av dette. Heftet ble også her godt mottatt.
Sigfred Steinhaug planlegger også  kurs i PP i Telemark i løpet av våren.

LHL, NRF og Diabetesforbundet planlegger lederopplæring som bygger på Funkis sin Pedagogiske Plattform i løpet av våren 2013.

Her finner du Pedagogisk Plattform.
 

Anbefal artikkel på facebook