Extramidler til utvikling av brukermedvirkere

Mennesker som hilser på hverandre

Prosjektet "Opplæringsparaply for brukermedvirkning" fikk denne uka innvilget 320.000 kroner av Extrastiftelsen. Dette er et to-årig samarbeidsprosjekt mellom Funkis og FFO. Prosjektet har som mål å kartlegge eksisterende materiell og kurstilbud innen brukermedvirkning for funksjonshemmede og kronisk syke, og kvalitetssikre et undervisningsopplegg som skal være tilgjengelig for alle brukermedvirkere.

Tidligere i høst deltok 11 vordende instruktører på høstens NAV-instruktør kurs, i regi av FFO/Funkis. Kursene, som har vært holdt siden 2007, har følgende mål: å utdanne instruktører som skal arrangere lokale kurs for å lære opp brukermedvirkere lokalt. De lokale kursene vil inngå som modul-1 kurs i NAVs brukeropplæringsmodell.

Det var en aktiv gjeng som viste stort engasjement for brukermedvirkning i NAV, og som ønsker å dele sin kunnskap med lokale brukermedvirkere i sin region og lokalsamfunn. Kurset og oppgaven som venter kan imidlertid oppleves som krevende. Kursdeltakerne var likevel innstilt på å være motivatorer og ressurspersoner for den lokale NAV-brukeropplæringen.

FFO og Funkis ønsker med sitt felles prosjekt å forbedre brukermedvirkningsarbeidet framover. AFI (Arbeidsforskningsinstituttet) har nylig gjennomført en evaluering av Funkis/FFOs opplæringsprogram for brukermedvirkning i NAV. Med bakgrunn i denne evalueringen vil Funkis/FFO nå se på behovet og mulighetene for å endre opplæringsmodellen, hvor instruktørkursene vil ha en sentral plass.