Studieutvalg på plass i Vestfold og Sogn og Fjordane

Fra venstre: Harald Kvarme Hansen, Anita Bentsen, Laila Brandsdal Johnsen, Susanne Kleppen Gulliksen, Ingebjørg Sandberg, Marianne Ween og Kjetil Gaarder
Fra venstre: Harald Kvarme Hansen, Truls Eskelund,  Anita Bentsen, Laila Brandsdal Johnsen og Susanne Kleppen Gulliksen
Fra venstre: Marianne Ween, Kjetil Gaarder, Heidi Sårheim, Inger Wiik Myklebust og Harald Kvarme Hansen

Funkis er i gang med å etablere studieutvalg i Vestfold og Sogn og Fjordane. Torsdag 22. november hadde de sitt første konstitusjonsmøte og arbeidsseminar i Torggata 10.

På dagsorden for første møte sto presentasjon av deltakerne, ideverksted og konstituering av utvalgene. Deltakerne er blitt anbefalt av sine medlemsorganisasjoner, og alle som en gleder seg til å ta fatt på arbeidet -  med nesten bare blanke ark!

Her er studieutvalgene!

Vestfold:
Susanne Kleppen Gulliksen, Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil VMH (leder)
Turid Bakken, Mental Helse
Truls Eskelund, Hørselshemmedes Landsforbund HLF

Sogn og Fjordane:
Heidi Sårheim, Norges Blindeforbund NBF (leder)
Anita Bentsen, Norsk Revmatikerforbund NRF
Inger Wiik Myklebust, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL

Etablering av studieutvalg er et pilotprosjekt, vedtatt av Funkis’ årsmøte. Det har som mål å etablere en studiefunksjon i fylkene Vestfold og Sogn og Fjordane, som ikke har hatt egne fylkesledd på en stund. Prosjektet skal evalueres og legges fram for årsmøtet i 2015.

Studieutvalgene støttes av en ressursgruppe, hvis oppgaver er å følge utvalgenes arbeid, evaluere det og legge framtidige  planer fram for styret.

Ressursgruppen består av:
Kjetil Gaarder, Norsk forening for slagrammede og nestleder i Funkis’ styre
Ingebjørg Sandberg, Norsk Revmatikerforbund
Laila Brandsdal Johnsen, Dysleksi Norge
Harald Kvarme Hansen, LUPE
Marianne Ween, Funkis