Fylkesledd

Image: 

Kart over Norge

Funkis har pr. i dag 15 fylkesledd  rundt omkring i landet.

Fylkesleddene samarbeider med Funkis sentralt og holder kurs og samlinger for sine medlemmer på regional- og lokalplan.

Vanligvis kalles fylkesleddene Funkis i Agder, Funkis i Finnmark, og så videre. Grunnen til at vi på denne siden har satt fylkesnavnet foran Funkis, er for å gjøre det lettere for de som bruker skjermleser for å navigere rundt på web. Hvis 15 lenker etter hverandre starter med Funkis, kan det bli vanskelig å navigere med skjermleser.