Læringsdagene vel overstått

Per Liljeberg Monstad, Stein Andresen og Liv May Skovdahl

Læringsdagene for voksne er avsluttet. Konferansen "Aktiv læring - aktivt liv" ble arrangert i Sarpsborg torsdag og fredag. Funkis' generalsekretær Marianne Ween deltok i panelet og snakket om betydningen av voksenopplæring til politikere, voksenopplæringsaktører og andre studieforbund. Også Funkis i Østfold var aktivt tilstede, blant annet med en flott stand!

Prisen Årets Læringshelt gikk til Heidi Schie. Med bare grunnskoleutdanning i bunn har hun utført en stor jobb for å endre egen livssituasjon, samtidig som hun har vært en betydelig motivator for andre. Hennes verktøy har vært kurs og videreutdanning i arbeidslivet.

Folkeopplysningsprisen ble tildelt Seniornett, for den formidable innsatsen de har gjort for å inkludere eldre i den digitale hverdagen.