Grunntilskudd

Grunntilskudd gis til alle studieforbund som oppfyller vilkårene for å få tilskudd etter gjeldende forskrift.