Forskjellige typer tilskudd

Image: 

Briller med et blått og et rødt glass

Tilskudd til voksenopplæring bevilges over statsbudsjettet hvert år.
For studieforbund gis grunntilskudd, opplæringstilskudd og tilretteleggingstilskudd.
 

 

Opplæringstilskudd (OT)

Alle kurs som godkjennes etter Lov om voksenopplæring, kan få ordinært tilskudd. Dette tilskuddet utbetales etter årets gjeldende vo-satser.

Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Noen særskilte målgrupper vil ofte ha ekstra kostnader ved deltakelse i og gjennomføring av kurs. Særskilte målgrupper er blant andre:
Personer med funksjonsnedsettelser og personer med særlige omsorgsoppgaver.