Grunnopplæring i brukermedvirkning

Image: 

En yngre kvinne står bak en eldre kvinne. Begge smiler og holder tomlene opp..

Dette heftet er et opplæringshefte for brukerrepresentanter som er nye i rollen. Det kan også benyttes av virksomheter som skal etablere brukerutvalg eller andre former for brukermedvirkning. 

 

Grunnleggende opplæring på systemnivå

Heftet handler om brukermedvirkning på systemnivå, altså representerende medvirkning. Det dreier seg om hvordan representanter utpekt av funksjonshemmedes organisasjoner møter representanter for tjenester og forvaltning. 

Innholdet er ment som en grunnleggende avklaring av hva brukermedvirkning betyr, og hvordan det kan legges til rette for brukermedvirkning i brukerorganisasjonene og i virksomhetene der brukermedvirkning skjer. 

Kurspakke

Heftet inngår i en kurspakke, som i tillegg består av et brev til kursleder, programforslag og powerpoint-presentasjon.

Kursopplegget er blitt til i samarbeid med FFO. Prosjektet er støttet av Extrastiftelsen.

Heftet ligger vedlagt som pdf.
Du kan også bestille det i papirutgave fra Funkis.
Det koster da kr 50 pr. hefte, pluss porto og ekspedisjonsgebyr.

Grunnopplæring i brukermedvirkning har felles studieplan med ID-nr: 11218.