Minstekrav

Følgende forutsetninger må oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

a) Kurset må bestå av minst 8 kurstimer.
b) Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart.
c) Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset.
d) Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte målgrupper.

Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:

a) Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår.
b) Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene.