Arbeidsformer

Arbeidsformer i voksenopplæring

De vanligste arbeidsformer og metoder i studiearbeid og voksenopplæring er:

  • Studiering uten lærer, som har en ringleder som organiserer arbeidet, er en mindre selvstyrt gruppe på 5 – 10 deltakere, gjerne varer 8 – 20 timer, og kanskje kun kostnader til materiell.
  • Studiering med lærer, som har løpende undervisning av en lærer, men deltakeraktivitet er viktig, har gruppestørrelse tilpasset emne, varer gjerne 8 – 30 timer eller mer og har trolig kostnader både til lærerlønn, studiemateriell og annet
  • Kombinasjonsring, der noen timer gjennomføres med lærer, noen uten, noen med foredrag. Denne kan ha samme deltakergruppe og varighet som ring med lærer, men gjerne mindre kostnader.
  • Kurs/seminar, som f eks er helgekurs eller ukekurs over to-tre sammenhengende dager, har gjerne en litt større gruppe på 15 – 35 deltakere, har både innledninger og gruppearbeid, varer gjerne 8 -15 timer og har kostnader til materiell, foredrag/ forelesere, reiser, opphold etc.