Studiering

En studiering er en mindre gruppe som møtes flere ganger over en bestemt periode, har gruppeleder og ingen lærer, men trekker inn fagstoff og andre ressurser etter behov.

Den vanligste arbeidsformen er diskusjon og erfaringsutveksling og dermed kunnskapsutvikling i et læringsmiljø preget av likeverd og fortrolighet. Man skiller gjerne mellom den klassiske studieringen uten lærer og studiering med lærer.
Lærer eller instruktør brukes f eks i språkundervisning eller spesialundervisning.