Studietiltak

Studiearbeid og voksenopplæring som gjennomføres etter retningslinjer som berettiger til offentlige tilskudd, beskrives hos oss med fellesbegrepet studietiltak.

Studietiltakene kan ellers ha ulike former og ulike navn. De mest vanlige betegnelsene er kurs og studieringer og betegnelsene brukes ofte om hverandre.