Hva gjør Funkis?

Image: 

Lyspære med fem armer

Yter service, veiledning og rettledning

Funkis' administrasjon hjelper kursledere og medlemsorganisasjoner med å planlegge kurs og opplæringstiltak, søke om midler og finne gode studieplaner.

Bidrar til å skape et dynamisk og oppdatert kurs- og opplæringsmiljø

Funkis inviterer jevnlig til Studieforum, nettkursforum, studieledersamlinger og fylkessamlinger. Her møtes aktive i medlemsorganisasjonene, diskuterer felles utfordringer og bidrar til å kvalitetssikre opplæringen.

Formidler statsstøtte

Funkis gir ut voksenopplæringsmidler til kurs arrangert av medlemsorganisasjonene og våre fylkesledd.

Sørger for tilrettelegging

Funkis' medlemsorganisasjoner kan dokumentere hvorfor tilrettelegging er viktig for deres målgrupper, slik at de kan delta i samfunnslivet på lik linje med befolkningen forøvrig. Dokumentasjonen er systematisert i et eget hefte, som du kan lese her.  Denne informasjonen gir kunnskap om, og forståelse for, det omfattende området som heter tilrettelagt opplæring for alle.

Se ellers eget menypunkt om tilrettelegging.