Prosjekter 2010

Funkis avsluttet to prosjekter i 2010.
Begge prosjektene ble støttet med midler fra Extrastiftelsen:

Bruker med virkning i kommunen

En døråpner for våre nye landsmenn