VO-satser

Image: 

Bilde av grønn plante som vokser på gullmynter

Studieforbundene tildeles midler over statsbudsjettet. Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes fra år til år.

Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.

VO-satser i Funkis for 2018

Kurssats OT:  kr 80 pr time 

TRT: Dokumenteres på eget skjema i KursAdmin
Les mer under fanen Tilrettelegging

Minstesats (OT): kr 400 - til kurs/studieringer uten utgifter, eller utgifter mindre enn kr 400

Endringer i TRT-tilskudd

Det er blitt endringer for TRT i 2018. Funkis fikk pålegg om nye rutiner tilknyttet tilretteleggingstilskudd fra Kompetanse Norge.
Endringer gjelder kurs som avsluttes/ferdigmeldes etter 31. mars 2018.
Kurs som avsluttes/ferdigmeldes før 1. april 2018 beholder tidligere timesats for TRT: kr 60 pr kurstime.