VO-satser

Image: 

Bilde av grønn plante som vokser på gullmynter

Studieforbundene tildeles midler over statsbudsjettet 

Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes fra år til år.

Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.

VO-satser i Funkis for 2019

Kurssats (OT):  kr 140 pr time (gjelder fra 2. - 31. desember)

TRT: Dokumenteres på eget skjema i KursAdmin

Minstesats (OT): kr 800 - til kurs/studieringer uten utgifter, eller utgifter mindre enn kr 800

Endringer i TRT-tilskudd

Det ble gjort endringer for TRT i 2018. Funkis fikk pålegg om nye rutiner tilknyttet tilretteleggingstilskudd fra Kompetanse Norge.