VO-satser

Image: 

Bilde av grønn plante som vokser på gullmynter

Studieforbundene tildeles midler over statsbudsjettet 

Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes fra år til år.

Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.

VO-satser i Funkis for 2020

Opplæringstilskudd (OT): kr 130 pr time (gjelder for kurs som ikke er utbetalt og for alle framtidige kurs fram til ny beskjed blir gitt)

Minstesats (OT): kr 800 - til kurs/studieringer uten kostnader, som går med overskudd, eller har inntil kr 800 i utgifter

Tilretteleggingstilskudd (TRT): Dokumenteres på eget skjema i KursAdmin

  • Innslagspunkt for fordeling av tilretteleggingsmidler mellom Funkis sine TRT midler og medlemsorganisasjonenes forhåndsbudsjetterte søkbare midler, går på over og under kr 3000 slik som det meste av fjoråret
  • Minste søkbare TRT sum er nå kr 400
  • Vi innfører en minstesats for TRT på kr 400 for kurs som går med overskudd eller ikke har utgifter
  • Tiltaket «Frivillig innsats for tilrettelegging av kurset», kan gis TRT der det oppfyller kravene til denne kategorien, med en sats på kr 200 pr. time og maksimalt for 4 timer. Maksimalt TRT for et kurs er kr 200 X 4 timer = kr 800