VO-satser

Image: 

Bilde av grønn plante som vokser på gullmynter

Studieforbundene tildeles midler over statsbudsjettet 

Regjeringens økonomiske satsing på voksenopplæring vurderes fra år til år.

Hvert studieforbund tildeles sin andel etter bestemte beregningsregler. Ut fra dette beregner hvert studieforbund sine satser for året.

VO-satser i Funkis for 2019

Kurssats OT:  kr 100 pr time 

TRT: Dokumenteres på eget skjema i KursAdmin
Les mer under fanen Tilrettelegging

Minstesats (OT): kr 400 - til kurs/studieringer uten utgifter, eller utgifter mindre enn kr 400

Endringer i TRT-tilskudd

Det ble gjort endringer for TRT i 2018. Funkis fikk pålegg om nye rutiner tilknyttet tilretteleggingstilskudd fra Kompetanse Norge.