Opplæringstilskudd (OT)

Antall gjennomførte kurstimer er grunnlaget for fastsetting av opplæringstilskuddet.

Samlinger arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes.

Økonomisk tilskudd beregnes pr.time (klokketime) med timesats dersom utgifter i forbindelse med kurset kan dokumenteres. Regnskap føres av arrangør og regnskapsbilag oppbevares hos arrangøren. Arrangøren bekrefter at regnskapsbilag oppbevares etter regnskapsloven.
Studietiltak uten utgifter får tilskudd med en minstesats uavhengig av antall timer. Kurset må ha minimum 8 timer.

Timesats og minstesats er avhengig av størrelsen på den årlige tildeling av midler fra staten (v/ Kunnskapsdepartementet) til Funkis og antall studietiltak samlet i Funkis gjennom året. Det hender derfor at satsene endres fra år til år, og i enkelte tilfeller også i løpet av året.

Det er ingen søknadsfrist annet enn at et kurs/studietiltak må være godkjent før oppstart.