Tilretteleggingstilskudd (TRT)

Hva er tilretteleggingstilskudd?

Ifølge lov og forskrift kommer tilretteleggingstilskudd i tillegg til opplæringstilskuddet. Midlene skal brukes til å "fjerne hindringer" og "kompensere de ekstra utgiftene studieforbundene har knyttet til tilrettelegging av opplæringfor deltakere som har behov for dette". Tilskuddet skal brukes til å dekke konkrete tilretteleggingsutgifter som er knyttet til gjennomførte tilretteleggingstiltak i det enkelte kurset.

Kurs for mennesker med funksjonsnedsettelser og syke utløser ikke tilretteleggingstilskudd i seg selv. Det er tilretteleggingsbehovet og ekstra kostnader knyttet til tilretteleggingstiltaket som utløser midlene.