Om voksenopplæringens positive ringvirkninger

Image: 

Bilde av hoppende glad eldre mann

Finske forskere har nå bevist det: Voksne som deltar i opplæringstiltak blir mer motiverte, får økt velvære og ditto kunnskap!

Jyri Manninen, professor i voksen- og videreopplæring ved Universitetet i Øst-Finland, har spurt 1840 av en million som deltok i voksenopplæring i 2005, om hva de fikk ut av opplæringen. Svarene var klare: I tillegg til å ha lært en ferdighet eller fått ny kunnskap, sier deltakerne at de føler seg bedre, både mentalt og fysisk, og at aktiviteten gir dem større styrke i hverdagen.

Rapport:  Wider Benefits of Learning within Liberal Adult Education System in Finland