Rapport om funksjonshemmedes vilkår

Image: 

Bilde forside rapport på like vilkår?

På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

er en rapport fra SSB, utgitt i 2010. Her kan vi lese at risikoen for dårlig helse er betydelig høyere blant mennesker med nedsatt funksjonsevne, sammenliknet med befolkningen forøvrig.
Strukturelle betingelser knyttet til økonomi, utdanning, sysselsetting, sosial trygghet og tilgjengelighet er faktorer som ofte fører til dårligere helse, og kvinner er mer utsatt enn menn.

Les hele rapporten her