Hva er kurs?

Man bruker ulike begrep om opplæringsaktivitet og det er ikke alltid sterkt avgrensede betydninger på de ordene vi bruker.

Et samleord som ofte benyttes er studietiltak. Andre ganger bruker vi kurs  eller studiering.

Funksjonshemmede utgjør en av de største, men samtidig mest uensartede minoritetene i norske lokalsamfunn. Dette medfører også behov for ulike arbeidsformer  med mulighet for variasjon  og pedagogisk tilpasning.