Hva er kurs?

Image: 

En eldre kvinne støtter hodet i hånden og ser opp mot taket.

Man bruker ulike begrep om opplæringsaktivitet og det er ikke alltid sterkt avgrensede betydninger på de ordene vi bruker.

Et samleord som ofte benyttes er studietiltak. Andre ganger bruker vi kurs  eller studiering.

Mennesker med funksjonsnedsettelser utgjør en av de største, men samtidig mest uensartede minoritetene i norske lokalsamfunn. Dette medfører også behov for ulike arbeidsformer  med mulighet for variasjon  og pedagogisk tilpasning.