Hvem kan få godkjent kurs

Image: 

Bilde av kvinne som tenker

Frivillige organisasjoner som er medlemmer av et studieforbund kan få tildelt voksenopplæringsmidler (vo-støtte), som blir bevilget gjennom statsbudsjettet hvert år.

Studieforbundet Funkis har pr. 2019 89 medlemsorganisasjoner.

Alle ledd i en medlemsorganisasjon kan være kursarrangør og få tildelt økonomisk støtte til kursvirksomhet og voksenopplæring.
Pengene utbetales etter at kurset er godkjent, gjennomført og ferdigmeldt etter gjeldende regler.

Det foreligger noen minstekrav for å få kurset godkjent.