Vel overstått årsmøte

Oversiktsbilde fra Funkis årsmøte.

Studieforbundet Funkis avholdt årsmøte 21. april på Oslo Kongressenter. Delegater fra 24 medlemsorganisasjoner deltok, samt observatører fra 5 fylkesledd og representanter for 4 nye organisasjoner. Det er en glede å melde at Funkis nå teller 80 organisasjoner!

Styreleder Kjetil Gaarder ønsket velkommen til alle, og spesielt til generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad, som hadde takket ja til å åpne møtet.

Generalsekretær i FFO Lilly Ann Elvestad.Hun snakket om historien og det gode samarbeidet som organisasjonene deler. Hun understreket spesielt arbeidet med opplæring av brukermedvirkere, der FFO og Funkis har jobbet mye og godt sammen. Dette arbeidet blir ikke minst viktig framover, når FFO skal vurdere en restrukturering av arbeid og organisasjon. Lilly Ann fikk blomsterbukett, headneck og Funkis mobillager som takk for flott åpningstale.

Møtedirigent i år var Gro Holstad, generalsekretær i VOFO (til høyre).Generalsekretær i VOFO Gro Holstad.

Hun overbrakte en hilsen fra sin egen organisasjon. Videre understreket hun den betydning Funkis som studieforbund har for sine medlemmer og den gode styrken som ligger i samarbeidet mellom studieforbundene. Eksempel på dette er saker som går på bevilgning over statsbudsjettet og regelverk for voksenopplæring.

Nye medlemmer

4 nye organisasjoner hadde i år søkt om medlemskap i Funkis.
Disse er bakerst fra venstre: Sarkomer v/ Frode D. Homb, Lymfekreftforeningen v/ Andreas Hole, Aniridi Norge v/ Asbjørn Akerlie.
Foran fra venstre: Norsk Forening for Albinisme v/ Eva Elida Skråmestø og Arild Røland.

Funkis nye medlemmer Sarkomer v/ Frode D. Homb, Lymfekreftforeningen v/ Andreas Hole, Aniridi Norge v/ Asbjørn Akerlie, Norsk Forening for Albinisme v/ Eva Elida Skråmestø og Arild Røland.

De presenterte seg og sine organisasjoner for årsmøtet og ble «klappet inn» som medlemmer. De fikk et Funkis-nett med infobrev, kopp, badeball, headneck og minnepinne i velkomstgave.

Nytt styre

Valgkomiteens innstilling til styre, valgkomite og revisor ble vedtatt ved akklamasjon. Her er Funkis' styre for kommende periode:
Fra venstre: Styremedlem Thor Einar Holmgard (Ryggforeningen i Norge), styremedlem Asbjørn Johnsen (LHL), Jørn Rosland (ansattes representant for Funkis), leder Kjetil Gaarder (Norsk forening for slagrammede), 1. vara Mille Falstad (Mental Helse Ungdom) og styremedlem Åse Harstad (HLF). 
Nestleder Kristin Berglann Tronrud (Blindeforbundet) var ikke til stede da bildet ble tatt.

IMG_5651.JPG

Alt i alt ble møtet flott gjennomført. Dirigent Gro Holstad fikk blomster for å ha ledet møtet vel i havn. Det samme fikk avtroppende styremedlem Sølvi Lund-Vang, som gikk av etter 9 år i Funkis’ styre. Vi takker henne for flott innsats og ønsker henne lykke til med videre virksomhet.

Sølvi Lund-Vang smilende med blomsterbukett.

Alle foto: Tove Eriksen.

Anbefal artikkel på facebook